Digesttt/ پادکست دایجست

جهان در سال 2017

April 3, 2018
45 min

این قسمت از پادکست دایجست مروری میکنه به تمام اتفاقات بسیار مهمی که در سال 2017 رخ دادند و از لحاظ رسانه ای توجه زیادی بهشون شد. اگر در کمتر از یک ساعت دوست دارید بدونید بزرگترین اتفاقات سال 2017 چه چیزهایی بودند به این قسمت دایجست گوش کنید.

Feedback on the new Podbay?
  1x
  15
  15
  00:00:00
   00:00:00