Digesttt/ پادکست دایجست

بحران کره شمالی سر چیست و از کجا شروع می شود؟

April 3, 2018
26 min

این قسمت پادکست دایجست نگاهی میکند به ماجرای بحرانی کره شمالی . این که این کشور اصلا چگونه به وجود آمد و چگونه شد که کره شمالی و برنامه ی هسته ای اش اکنون در صدر اخبار جهان قرار گرفته.

Feedback on the new Podbay?
  1x
  15
  15
  00:00:00
   00:00:00