EpisodesReviewsCharts
יורם שוייצר - "מגן צפוני": הזווית של חזבאללה
December 20, 2018
11 min
יורם שוייצר בשיחה על רבדיו השונים של המבצע הצבאי המתגלגל בגבול הצפון לחשיפת מנהרות חיזבאללה. מה ניתן ללמוד על ארגון חיזבאללה מודל 2018 והמאמצים שהוא משקיע ברמה המבצעית על מנת להיות מוכן לעימות, ובאופן ספציפי לתוכניות "כיבוש הגליל" עליהן הצהיר נסראללה בעבר? האם הארגון הופתע מעיתויו והיקפו של המבצע הישראלי, כיצד ההתמודדות עם חזית זו משתלבת עם המאמצים המדיניים שלו בתוך לבנון ומדוע עד כה נתן לגורמים לבנוניים אחרים להגיב במקומו? כיצד חשיפת פרויקט המנהור מתחברת לקשרים המבצעיים בין לבנון, סוריה ואיראן? האם, בין השאר על רקע לקחי מלחמת לבנון השנייה, קיימים ערוצים יעילים דרכם ישראל וחיזבאללה יכולים להגיע למצב של מניעת הדרדרות למלחמה? האם ישראל יכולה בחסות השמדת המנהרות להעביר מסרים הרתעתיים באמצעות ארצות הברית ורוסיה על מנת שינטרלו איום מבצעי איראני בעת עימות עתידי בין ישראל ללבנון?
Feedback on the new Podbay?
We're launching the first major update to Podbay in years. We'd love to hear from you whether it's your feedback on this new site, any new features you'd like to see, or just to say hi!
NOTE: The "Following" feed of new episodes is returning this week!
Thanks!
- The Podbay.fm Team
P.S. Please follow us on Twitter at @podbayfm!
Thanks for your feedback!
Close.
Send addtional feedback.
    15
    15
      0:00:00 / 0:00:00